ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ NCIT & InCIT 2022
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์


National Conference on Information Technology (NCIT 2022)
https://www.citt.or.th/ncit2022/

International Conference on Information Technology (InCIT 2022)
https://www.citt.or.th/incit2022/


Organized by: Council of IT Deans of Thailand (CITT) and Panyapiwat Institute of Management (PIM)

Date: 10-11 November 2022