[1]
กันยะมี ก. and สถิตวิริยวงศ์ จ. 2010. Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 1, 2 (Dec. 2010), 17–24. DOI:https://doi.org/10.14456/jist.2010.12.