[1]
ชาวเกวียน เ. and ลีลาเกียรติสกุล ว. 2011. Thai CAPTCHA : Construction and Analysis. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2, 2 (Dec. 2011), 56–46. DOI:https://doi.org/10.14456/jist.2011.12.