[1]
พูลสวัสดิ์ บ. and ดอกประโคน พ. 2016. Visual Programming and Computational Thinking Game. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 6, 2 (Dec. 2016), 9–16. DOI:https://doi.org/10.14456/jist.2016.8.