[1]
เหลืองวงศกร ไ., ลีลาเกียรติสกุล ว., ภูมิวุฒิสาร ส. and พิพัฒน์ธนอุดมดี พ. 2017. Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 7, 2 (Dec. 2017), 44–55. DOI:https://doi.org/10.14456/jist.2017.10.