[1]
ร่วมรักษ์ พ., วัชรอาภานุกร ก., ดิษฐป้าน โ. and มาเจริญ ณ. 2019. Driving behavior check system. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 9, 2 (Dec. 2019), 35–43. DOI:https://doi.org/10.14456/jist.2019.12.