(1)
ณรงค์วณิชย์ พ.; มิตราปิยานุรักษ์ ป.; คำวิลัยศักดิ์ ว.; แก้วตระกูลพงษ์ ป. Autofocusing System Using Matching Blurry Measure and Working Distance for Industrial Application. JIST 2012, 3, 43-52.