(1)
พูลสวัสดิ์ บ.; ดอกประโคน พ. Visual Programming and Computational Thinking Game. JIST 2016, 6, 9-16.