(1)
ร่วมรักษ์ พ.; วัชรอาภานุกร ก.; ดิษฐป้าน โ.; มาเจริญ ณ. Driving Behavior Check System. JIST 2019, 9, 35-43.