กันยะมี ก., & สถิตวิริยวงศ์ จ. (2010). Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1(2), 17–24. https://doi.org/10.14456/jist.2010.12