ชาวเกวียน เ., & ลีลาเกียรติสกุล ว. (2011). Thai CAPTCHA : Construction and Analysis. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2(2), 56–46. https://doi.org/10.14456/jist.2011.12