พูลสวัสดิ์ บ., & ดอกประโคน พ. (2016). Visual Programming and Computational Thinking Game. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 6(2), 9–16. https://doi.org/10.14456/jist.2016.8