ลีลานุภาพ ธ., กุสูงเนิน ธ., & จอมอุตม์ ธ. (2017). The Development of Mobile Application for Requesting Emergency Assistance from Crowds. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 7(2), 20–31. https://doi.org/10.14456/jist.2017.8