บริรักษ์ ท., สุขวารี ธ., & ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. (2018). Social Service Satisfaction Analytic Model On Big Data for Facebook Fanpage. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 8(1), 58–71. https://doi.org/10.14456/jist.2018.15