ณรงค์วณิชย์ พิพัฒน์, มิตราปิยานุรักษ์ ประดิษฐ์, คำวิลัยศักดิ์ วุฒิพงษ์, and แก้วตระกูลพงษ์ ปกรณ์. 2012. “Autofocusing System Using Matching Blurry Measure and Working Distance for Industrial Application”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 3 (1):43-52. https://doi.org/10.14456/jist.2012.6.