พูลสวัสดิ์ บัญญพนต์, and ดอกประโคน พนมพร. 2016. “Visual Programming and Computational Thinking Game”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 6 (2):9-16. https://doi.org/10.14456/jist.2016.8.