[1]
กันยะมี ก. and สถิตวิริยวงศ์ จ., “Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System”, JIST, vol. 1, no. 2, pp. 17–24, Dec. 2010.