[1]
ชาวเกวียน เ. and ลีลาเกียรติสกุล ว., “Thai CAPTCHA : Construction and Analysis”, JIST, vol. 2, no. 2, pp. 56–46, Dec. 2011.