[1]
ประภานิติเสถียร ส. and เกษร ไ., “A Hybrid Approach for Thai Documents Plagiarism Detectionusing N-gram and Semantic Role Labeling Technique”, JIST, vol. 5, no. 1, pp. 42–50, Jun. 2015.