[1]
พูลสวัสดิ์ บ. and ดอกประโคน พ., “Visual Programming and Computational Thinking Game”, JIST, vol. 6, no. 2, pp. 9–16, Dec. 2016.