[1]
ลีลานุภาพ ธ., กุสูงเนิน ธ., and จอมอุตม์ ธ., “The Development of Mobile Application for Requesting Emergency Assistance from Crowds”, JIST, vol. 7, no. 2, pp. 20–31, Dec. 2017.