[1]
เหลืองวงศกร ไ., ลีลาเกียรติสกุล ว., ภูมิวุฒิสาร ส., and พิพัฒน์ธนอุดมดี พ., “Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device”, JIST, vol. 7, no. 2, pp. 44–55, Dec. 2017.