[1]
บริรักษ์ ท., สุขวารี ธ., and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส., “Social Service Satisfaction Analytic Model On Big Data for Facebook Fanpage”, JIST, vol. 8, no. 1, pp. 58–71, Jun. 2018.