[1]
ศุภอรรถกร ช. and ไชยสุวรรณ เ., “Three-dimensional Thai Literature Book: Holwichai and Kawee with Augmented Reality Technology on Android Operating System”, JIST, vol. 9, no. 2, pp. 13–23, Dec. 2019.