[1]
ร่วมรักษ์ พ., วัชรอาภานุกร ก., ดิษฐป้าน โ., and มาเจริญ ณ., “Driving behavior check system”, JIST, vol. 9, no. 2, pp. 35–43, Dec. 2019.