พูลสวัสดิ์ บ., and ดอกประโคน พ. “Visual Programming and Computational Thinking Game”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 6, no. 2, Dec. 2016, pp. 9-16, doi:10.14456/jist.2016.8.