ลีลานุภาพ ธ., กุสูงเนิน ธ., and จอมอุตม์ ธ. “The Development of Mobile Application for Requesting Emergency Assistance from Crowds”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 7, no. 2, Dec. 2017, pp. 20-31, doi:10.14456/jist.2017.8.