บริรักษ์ ท., สุขวารี ธ., and ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. “Social Service Satisfaction Analytic Model On Big Data for Facebook Fanpage”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 8, no. 1, June 2018, pp. 58-71, doi:10.14456/jist.2018.15.