[1]
พิมพขันธ์ ว. , ปัทวงค์ ภ. และ เดชพงษ์สัมฤทธิ์ อ. 2021. การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. 1, 1 (เม.ย. 2021), 53–64.