[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. , ปริญชาญกล พ. , ขาวงาม ข. , ไววิ่งรบ พ. และ นาคแดง เ. 2021. การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องการบริจาคโลหิต “ยิ่งให้ ยิ่งได้”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. 1, 2 (ส.ค. 2021), 39–52.