[1]
สุขสุคนธ์ เ. , โสภาประดิษฐ์ ส. , กระชั้น ส. , ธีระนาวี ภ. และ แก้วมณีรุ่งโรจน์ ภ. 2021. ระบบสตาร์ทและติดตามรถจักรยานยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. 1, 3 (ธ.ค. 2021), 17–29.