[1]
ปาปัดถา ฉ. , เขษมพุฒเรืองศรี เ. , ใจเที่ยง พ. และ ว่องไวพาณิชย์ ส. 2022. การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี: บทความวิจัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. 2, 1 (เม.ย. 2022), 30–39.