[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. , ปริญชาญกล พ. , เสาะแสวง เ. และ มนตรีพิศุทธิ์ ธ. 2023. การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium : บทความวิจัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. 3, 1 (มิ.ย. 2023), 53–66.