(1)
ธรรมวิภัชน์ ก. .; ปริญชาญกล พ. .; ขาวงาม ข. .; ไววิ่งรบ พ.; นาคแดง เ. การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องการบริจาคโลหิต “ยิ่งให้ ยิ่งได้”. JSCI 2021, 1, 39-52.