(1)
ปาปัดถา ฉ. .; เขษมพุฒเรืองศรี เ. .; ใจเที่ยง พ. .; ว่องไวพาณิชย์ ส. . การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี: บทความวิจัย. JSCI-SBU 2022, 2, 30-39.