(1)
ธรรมวิภัชน์ ก. .; ปริญชาญกล พ. . .; เสาะแสวง เ. .; มนตรีพิศุทธิ์ ธ. . การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium : บทความวิจัย. JSCI-SBU 2023, 3, 53-66.