ธรรมวิภัชน์ ก. .; ปริญชาญกล พ. .; ขาวงาม ข. .; ไววิ่งรบ พ.; นาคแดง เ. การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องการบริจาคโลหิต “ยิ่งให้ ยิ่งได้”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 39–52, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/244284. Acesso em: 28 ม.ค. 2022.