ปาปัดถา ฉ. .; เขษมพุฒเรืองศรี เ. .; ใจเที่ยง พ. .; ว่องไวพาณิชย์ ส. . การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี: บทความวิจัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 30–39, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/245327. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.