ธรรมวิภัชน์ ก. .; ปริญชาญกล พ. . .; เสาะแสวง เ. .; มนตรีพิศุทธิ์ ธ. . การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium : บทความวิจัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 53–66, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/249894. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.