[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ. ., ขาวงาม ข. ., ไววิ่งรบ พ., และ นาคแดง เ., “การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องการบริจาคโลหิต ‘ยิ่งให้ ยิ่งได้’”, JSCI, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 39–52, ส.ค. 2021.