[1]
ปาปัดถา ฉ. ., เขษมพุฒเรืองศรี เ. ., ใจเที่ยง พ. ., และ ว่องไวพาณิชย์ ส. ., “การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 30–39, เม.ย. 2022.