กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF