Return to Article Details อิทธิพลของปัจจัยทางเคมีและทางกายภาพต่อการเพาะเลี้ยงยีสต์น้ำมันโดยใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอนหลัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy