Return to Article Details การวิเคราะห์ความเสียหายช่วงพลาสติกของชิ้นส่วนโครงสร้างภายใต้แรงกระแทก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy