กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาวะที่เหมาะสมของคุณสมบัติเชิงกลวัสดุประกอบอีพอกซี่เติมแต่งด้วยเถ้าเบาขยะชุมชน ผงเปลือกไข่ และไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการตอบสนองเชิงพื้นผิว Download Download PDF