กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของอุณหภูมิในน้ำยางที่ส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด %DRC ด้วย SPR ที่ความถี่ 1, 1.5, 2.16 GHZ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy