กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเหมาะสมของการอบแห้งสำหรับพืชกัญชง โดยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณภายใต้สภาวะสุญญากาศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy