กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าและการระบายความร้อนจากการทำงาน ของระบบทำความเย็นชนิด 3 สภาวะในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy