บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน

  • ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ Luxsanan Ploywattanawong สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง Dr.Sirapat Boonkrong ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Keywords: บิตคอยน์ (Bitcoin), บล็อกเชน (Blockchain), การเข้ารหัส (Cryptography)

Abstract

บทความนี้กล่าวถึงบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทั่วโลกกำลังจับตามองถึงการเติบโตและการนำข้อดีของบิตคอยน์และบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์  บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบิตคอยน์  โดยมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ peer-to-peer สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้หลากหลายรูปแบบ  โครงสร้างและการขยายตัวของเทคโนโลยีทั้งสองจึงเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆให้ความสนใจที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเก็บข้อมูลสำคัญ  การจ่ายสวัสดิการ  การลดภาระการทำธุรกรรมและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น  ผู้ใช้สามารถใช้งานบิตคอยน์ได้ด้วยการเปิดบัญชีใหม่ด้วยตนเอง  โดยการสร้างกุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนตัวเพื่อใช้ยืนยันข้อความ ความถูกต้องของการทำธุรกรรม  ป้องกันปัญหาการคัดลอกไฟล์และความซ้ำซ้อนของการจ่ายเงิน (Double-spending)         บิตคอยน์ได้นำวิธีการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Cryptography) มาประยุกต์เพื่อพัฒนาบิตคอยน์ทำให้เกิดความปลอดภัยสูง มีความเป็นส่วนตัว ข้อมูลเป็นสาธารณะ และไม่สามารถปฏิเสธการกระทำใดที่เกิดขึ้นบน      ทรานเซกชันได้  นับเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ด้านวงการไอที  การเงิน  และอีกหลายวงการที่มีความคิดที่จะนำบิตคอยน์และบล็อกเชนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ

This article discusses Bitcoin and Blockchain technology. The world is paying attention to both technologies in terms of growth and features of Bitcoin and Blockchain. Blockchain is the technology behind Bitcoin success. It has a peer-to-peer architecture and can be applied to any organization. The structures and expansions of the both technologies is what all countries interested. And it needs to be applied in the information of collecting important, social welfare payments, to reduce transaction and tax collection. Users could be open a new account manually by creating a public key and private key to validate the message, accuracy of the transaction, prevent file copying and double-spending. Bitcoin has adopted a public key cryptography method to develop a Bitcoin for high security, privacy data is public and non-repudiation on the Bitcoin transposition. This is a big revolution in the IT industry and many other circles have the idea of bringing Bitcoin and Blockchain to use.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Lakakul N. Saranukromthai. Thailand encyclopedia project for youth. Bangkok: the whim of the king; 2001.

2. Luo GY. The evolution of money as a medium of exchange. Journal of Economic Dynamics and Control. 1998; 23(3): 415-458.

3. Drake PJ. Classical Economics to Development Economics. New York: Springer; 1994. 94-103.

4. Mckinnon RI. Money in international exchange: the convertible currency system. Oxford University Press; 1979.

5. Taub B. Private fiat money with many suppliers. Journal of Monetary Economics. 1985; 16(2): 195-208.

6. Nakamoto S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system; 2008.

7. Grinberg R. "Bitcoin: An innovative alternative digital currency."; 2011.

8. Bitcoin & blockchain technology. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://www.slideshare.net/dendej/bitcoin-blockchain-technology-kmutnbit

9. Bitcoin wallet. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet

10. Bitcoin. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://greenaddress.it/th/

11. Bitcoin address. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://payniex.com/

12. Bitcoin address. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://coin.co.th/wallet

13. Bitcoin currency. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://bx.in.th

14. Hankerson D, Menezes AJ, Vanstone S. Guide to elliptic curve cryptography. Springer Science & Business Media, 2006.

15. Anoop MS. Elliptic curve cryptography. An Implementation Guide, 2007.

16. Bitcoin. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://bitcoin.org/en/developer-guide#transactions

17. Blockchain revolution. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from http://thaipublica.org/2016/07/ blockchain-revolution/

18. Walport M. Distributed Ledger Technology: Beyond Blockchain. UK Government Office for Science, 2016.

19. Blockchain structure. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://www.pinterest.com/oeroeboeroe/ blockchain/

20. Structure of a Bitcoin block [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://bitcoin.stackexchange.com/ questions/51300/how-to-prevent-a-minner-steal-another-miners-blockby-what-validation

21. Blockchain-distributed ledger technology. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from https://www.linkedin.com/ pulse/blockchain-distributed-ledger-technology-david-cox

22. Distributed Ledger Technology: beyond block chain. [Internet]. 2015. Retrieved May, 2017, from https://www.gov.uk/ government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledgertechnology.pdf

23. Vietnam will support legislation Bitcoin in 2017. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from http://www.eworldmag.com

24. Blockchain & Thailand 4.0. [Internet]. 2017. Retrieved May, 2017, from http://www.nbtc.go.th/
Published
2018-02-28
Section
บทความวิจัย