การวิเคราะห์ชนิดจิ้งหรีดโดยใช้ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์และการทำเสียงในจิ้งหรีดเพศผู้

Authors

  • เพิ่มสิทธิ์ ชาติกุลวัฒน์ Khon Kean University
  • ทัศนีย์ แจ่มจรรยา Khon Kean University

Keywords:

Cricket, Male genitalia, Calling song

Abstract

การวิเคราะห์ชนิดจิ้งหรีดโดยใช้ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์และการทำเสียงในจิ้งหรีดเพศผู้ พบความแตกต่างของ median groove fold และ guiding rod ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของอวัยวะสืบพันธุ์จิ้งหรีดเพศผู้ 5 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดทองดำ Gryllus bimaculatus จิ้งหรีดทองแดง Teleogryllus occipitalis จิ้งหรีดทองแดง T. mitratus จิ้งหรีดบ้าน Velavifictrons sp. และ unidentified species ซึ่งเก็บจากพื้นที่แตกต่างกัน 5 ลักษณะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ตัวอย่างเสียงของจิ้งหรีด 4 ชนิด คือ จิ้งหรีดทองดำ จิ้งหรีดทองแดง T. occipitalis จิ้งหรีดทองแดง T. mitratus และ unidentified species พบความแตกต่างของจังหวะเสียง คือ จิ้งหรีดทองดำมีความถี่คลื่นเสียงเฉลี่ย ~1.8 kHz 1 ช่วงคลื่นมี 2-4จังหวะ จิ้งหรีดทองแดง T. occipitalis มีความถี่คลื่นเสียง ~ 2.98 kHz 1 ช่วงคลื่นมี 3-4 จังหวะ จิ้งหรีดทองแดง T. mitratus มีความถี่คลื่นเสียง ~ 4.5 kHz 1 ช่วงคลื่นมี 6-7 จังหวะ และจิ้งหรีด unidentified species มีความถี่คลื่นเสียงเฉลี่ย ~ 4.4 kHz 1ช่วงคลื่นมี 2-3 จังหวะ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-24

Issue

Section

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ